Mierzymy temperaturę powietrza. Dwa termometry DS18B20 na wysokości 10 cm i 2 m z dokładnością pomiaru 0,5 stopnia.