Mierzymy temperaturę powietrza.

Dwa termometry DS18B20 na wysokości 10 cm i 2 m z dokładnością pomiaru 0,5 stopnia.

Testujemy jakość powietrza.

Pył zawieszony PM 10

Pył zawieszony PM 2,5

Historia odczytów