Bądź na bierząco

Pomiary wykonywane 24/7, 365 dni w roku
Maksymalny błąd pomiaru (±0,5%)
Dostęp do aktualnych pomiarów i historii gdziekolwiek masz internet
Dostępne pomiary jednoczesne: Stężenie pyłów zawieszonych (PM1,0, PM2,5, PM4 i PM10), Stężenie CO2, Intensywność światła UV, Temperatura, Wilgotność, Ciśnienie, Wilgotności gleby, Poziomu wody, Wykrywanie opadów
Automatycznie wykonywane wykresy pomiarów

Pomiary wykonywane 24/7, 365 dni w roku
Maksymalny błąd pomiaru (±2%)
Dostęp do aktualnych pomiarów i historii gdziekolwiek masz internet
Dostępne pomiary wykonywane jednocześnie: Temperatury cieczy, Temperatury powierzchni, Temperatury powietrza,
Automatycznie wykonywane obliczenia i wykresy zużycia energii
Montaż bez konieczności ingerencji w instalację

Pomiary wykonywane 24/7, 365 dni w roku
Maksymalny błąd pomiaru (±2%)
Dostęp do aktualnych pomiarów i historii gdziekolwiek masz internet
Dostępne pomiary wykonywane jednocześnie na 3 fazach: Częstotliwość, Napięcie, Natężenie, Moc czynna, Moc bierna, Moc pozorna, Współczynnik mocy, Kąt fazowy
Automatycznie wykonywane obliczenia i wykresy zużycia energii
Montaż bez konieczności ingerencji w instalację